Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Část obce Huntířov: podrobné informace

Obec: Skuhrov
Okres: Jablonec nad Nisou
Kód části obce: 408221
Pořadové číslo v rámci obce: 01

Počet ulic: 0
Počet objektů: 141 Zobrazit
Počet katastrálních území: 1 Zobrazit
Počet základních sídelních jednotek: 1 Zobrazit